Bắt đầu

Lam quen vơi thiêt bi

››Sơ đồ thiết bị

Bật và tắt thiết bị

Để bật thiết bị, nhấn và giữ []. Thiêt bi se tư đông kêt nôi vơi mang điên thoai di đông.

Nếu bạn bật điện thoại của bạn lần đầu tiên, chạm vào biểu tượng Android trên màn hình và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập thiết bị của bạn cho lần sử dụng đầu tiên.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ [] sau đó chọn Tắt nguồn.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên công ty khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

Để chỉ sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của thiết bị,

chuyển sang chế độ Máy bay. Nhấn và giữ [] và chọn Chế độ Máy bay.

Cam biên trang thai

Cảm biến đèn Phím âm lượng

Phím Trang

chính

Phím Menu

Micrô

Ống kính máy ảnh phía trước (dành cho các cuộc gọi video)

Loa

Man hinh cam ưng

Phim trơ vê

16Bắt đầu