Lần đầu tiên bật đài FM, bạn sẽ được nhắc bắt đầu dò tự động.

4 Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:

16

 

 

7

 

2

8

 

3

3

 

4

4

 

5

 

Số

Chức năng

 

1Điều chỉnh âm lượng.

2Tắt đài FM; Chọn để bật đài FM.

3Tìm kiếm đài FM sẵn có.

4Thay đổi tần số một khoảng 0,1 MHz.

Số

Chức năng

5Thêm đài FM hiện tại vào danh sách kênh yêu thích.

6Thay đổi đầu ra âm thanh (tai nghe hoặc loa ngoài của thiết bị).

7Thay đổi tần số bằng cách cuộn sang trái hoặc phải trên thanh tỷ lệ.

8Đặt cho đài FM tự động dò lại tần số của các đài khi tín hiệu hiện tại yếu.

››Tự động lưu một đài FM

1 Cắm tai nghe đi kèm vào thiết bị.

2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM. 3 Chọn Dò kênh chọn chế độ quét.

Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.

4 Chọn đài FM mong muốn từ danh sách tất cả các đài và bấm [] để trở về màn hình đài FM.

Giải trí 61