Truy cập các ứ́ng dụng

Để truy cập các ứng dụng của thiết bị,

1 Ở chế độ Chờ, chọn Ứng dụng để truy cập danh sách ứng dụng.

2 Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình ứng dụng khác.

Bạn cũng có thể chọn một chấm trên đầu màn hình để di chuyển trực tiếp đến màn hình menu chính tương ứng.

3 Chọn một ứng dụng.

Khi sử dụng các ứng dụng do Google cung cấp, bạn phải có tài khoản Google. Nếu bạn chưa có, hãy đăng ký một tài khoản Google.

Bạn có thể thêm lối tắt cho một ứng dụng bằng cách chạm và giữ vào biểu tượng ứng dụng từ danh sách ứng dụng. Bạn có thể di chuyển biểu tượng đó đến vị trí mong muốn trên màn hình chờ.

4 Bấm [] để trở về màn hình trước đó; Bấm phím Trang chính để trở về màn hình chờ.

Thiết bị này có cảm biến chuyển động tích hợp sẵn có khả năng phát hiện hướng của thiết bị. Nếu bạn xoay thiết bị khi dùng một số tính năng, giao diện sẽ tự động chuyển sang kiểu xem ngang. Để đặt cho giao diện giữ nguyên hướng khi bạn xoay thiết bị, chọn Cài đặt Âm thanh & màn hì̀nh Định hướng.

Bắt đầu 23