Thiết bị của bạn có thể bị hỏng do đặt trong vùng có từ trường. Không sư dung tui hoăc phu kiên co vo tư tinh hoăc đê thiêt bi cua ban tiêp xuc vơi tư trương trong thơi gian dai.

Tranh gây nhiêu thiêt bi điên tư khac

Thiêt bi cua ban phat ra tin hiêu tân sô radio (RF) co thê lam nhiêu thiêt bi điên tư không đươc che chăn hoăc che chăn không đung cach, chăng han như may điêu hoa nhip tim, thiêt bi trơ thinh, va thiêt bi y tê trong gia đinh hoăc trên xe. Tham vân nha san xuât thiêt bi điên tư cua ban đê giai quyêt bât ky sư nhiêu song nào mà ban găp phai.

Thông tin quan trọng về cách sử dụng

Sư dung thiêt bi cua ban ở vi tri bình thương

Tranh tiêp xuc vơi ăng ten trong cua thiêt bi.

Chi cho phep nhưng nhân viên co đu tiêu chuân bao trì thiêt bi cua ban

Viêc đê nhưng ngươi không đu tiêu chuân bao tri thiêt bi cua ban co thê dân đên hư hong đôi vơi thiêt bi va se lam mât tac dung phiêu bao hanh.

Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

Tránh sạc pin quá một tuần, • vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin.

Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.

Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.

Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

Không thao the trong khi thiêt bi đang chuyên hoăc truy câp thông tin, vi điêu nay co thê dân đên thât thoat dư liêu va/hoăc hư hong đôi vơi the hoăc thiêt bi.

Bao vê the chông chân đông manh, tinh điên, va nhiễu điên tư thiêt bi khac.

116Thông tin về an toàn và cách sử dụng