Âm thanh & màn hì̀nh

Thay đổi cài đặt cho các âm thanh khác nhau trên thiết bị và cho màn hình.

Chế độ Yên lặng: Bật chế độ im lặng để tắt tất cả âm thanh trừ âm phương tiện và chuông báo.

Âm lượng chuông: Điều chỉnh mức âm lượng cho chuông cuộc gọi và chuông thông báo.

Âm lượng media: Đặt âm lượng mặc định cho nhạc và video.

Âm lượng hệ thố́ng: Đặt âm lượng mặc định cho âm thanh phản hồi khi chạm và âm bật/tắt nguồn.

Chuông cuộc gọi thoại: Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi thoại đến.

Chuông cuộc gọi video: Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi video đến.

Điện thoại rung: Đặt thiết bị rung để báo cho bạn biết cuộc gọi đến.

Nhạc chuông thông báo: Chọn nhạc chuông để báo cho bạn biết các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn đến, cuộc gọi

nhỡ, và báo thức.

Phát âm khi chạm: Đặt thiết bị phát âm khi bạn chạm vào các phím trên màn hình quay số.

Phát âm thanh khi chọn: Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tuỳ chọn trên màn hình cảm ứng.

Phản hồi xúc giác: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào các phím.

Cường độ rung: Điều chỉnh cường độ rung của phản hồi khi chạm.

Thông báo thẻ SD: Đặt cho thiết bị phát âm khi thẻ nhớ được nhận dạng..

Font chữ: Thay đổi kiểu chữ cho văn bản hiển thị. Bạn có thể tải về phông chữ từ Chợ Android bằng cách chọn Tải font.

Định hướng: Đặt có xoay tự động nội dung hay không khi xoay thiết bị.

Hiệu ứ́ng động: Đặt thiết bị hiển thị ảnh động khi bạn chuyển giữa các cửa sổ.

Độ sáng: Đặt độ sáng của màn hình.

Cài đặt 99