››Xóa các mục khỏi màn hì̀nh chờ

1 Chạm và giữ vào một mục để xóa.

Mục đó được phóng to ra và biểu tượng thùng rác hiện ra ở khu vực ứng dụng, nghĩa là khu vực ứng dụng ở cuối màn hình chờ chuyển thành thùng rác.

2 Kéo mục đó vào thùng rác.

3 Khi mục đó và thùng rác chuyển sang màu đỏ, thả mục đó ra.

››Sử dụng biểu tượng tắt

chế độ Chờ hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng, chạm vào khu vực biểu tượng chỉ báo và kéo ngón tay xuống để mở ô lối tắt. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây và truy cập danh sách các thông báo, chẳng hạn như tin nhắn, cuộc gọi, sự kiện hoặc tình trạng xử lý. Để ẩn danh sách, kéo phía cuối danh sách lên.

Từ ô lối tắt, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

Wi-Fi: Bật hoặc tắt tính năng kết nối mạng WLAN. tr. 79

Bluetooth: Bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây Bluetooth. tr. 77

Yên lặng: Bật hoặc tắt chế độ Im lặng.

Rung: Bật hoặc tắt chế độ Rung.

››Thêm hoặc xóa các ô của màn hì̀nh chờ

Bạn có thể thêm hoặc xóa các ô của màn hình chờ để sắp xếp các widget theo thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

1

Ở chế độ Chờ, bấm [ ] Sửa đổi.

2

Chọn

để xóa một ô hoặc để thêm ô mới.

3

Bấm [

] Lưu.

22Bắt đầu