Để mở màn hình quay số, bấm [] Bàn phím số́.

Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe Bluetooth

[] Chuyển sang tai nghe.

Để chuyển giữa ống kính máy ảnh phía trước và phía sau, bấm [] Chuyển máy ảnh.

Để tùy chỉnh cài đặt cuộc gọi video, bấm [] Cài đặt.

Để sử dụng ảnh của bên kia, cham và giữ vào ảnh của bên kia. Bạn có thể chụp ảnh màn hình hoặc ghi lại cuộc gọi video.

Để sử dụng ảnh của mình, cham và giữ vào ảnh của bạn. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng, phóng to hoặc thu nhỏ ảnh qua ống kính phía sau, hoặc áp dụng hiệu ứng mờ cho ảnh của mình qua ống kính phía trước.

››Xem và gọi đến các cuộc gọi nhỡ

Thiết bị sẽ hiển thị các cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Để gọi đến số gọi nhỡ, mở ô lối tắt và chọn cuộc gọi nhỡ.

››Sử dụng các tính năng bổ sung

Bạn có thể sử dụng các tính năng khác liên quan đến cuộc gọi, như tự động từ chối, chế độ Giới hạn gọi (FDN), hoặc chuyển hướng hoặc chặn cuộc gọi.

Đặt tự động từ chố́i

Sử dụng tính năng tự động từ chối để từ chối cuộc gọi từ các số nhất định một cách tự động. Để bật tính năng từ chối tự động và thiết lập danh sách từ chối,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Cài đặt cuộc gọi Tất cả cuộc gọi Tự động từ chố́i.

2

Chọn Bật tự động từ chố́i để bật tính năng tự động từ

3

chối.

Chọn Quản lý danh sách số́ tự động từ chố́i.

4

Bấm [ ] Tạo.

5

Nhập số để từ chối và chọn Lưu.

6

Để thêm số khác, lặp lại các bước 4-5.

36Liên lạc