Trước khi chụp ảnh, chọn

để truy cập các cài đặt

sau:

 

 

 

 

Cài đặt

Chức năng

Hướng dẫn

Hiển thị hướng dẫn trên màn hình

xem trước.

 

Xem trươc

Đặt cho máy ảnh hiển thị ảnh vừa

chụp.

 

 

 

 

Đặt cho máy ảnh đưa thông tin vị trí

 

vào ảnh.

 

 

Để tăng tín hiệu GPS, tránh

GPS

 

chụp ở những nơi tín hiệu có

 

thể bị chặn, chẳng hạn như

 

 

 

 

giữa các tòa nhà hoặc ở các

 

 

khu vực có địa hình thấp, hoặc

 

 

ở điều kiện thời tiết không tốt.

Âm khi chụp

Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi

chụp ảnh.

 

Vị trí lưu

Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh vừa

chụp.

 

 

 

Cài đặt

Chức năng

Xoa tât ca

Đặt lại các menu và tùy chọn chụp.

 

 

››Quay video

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy ảnh.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

3 Chọn để chuyển sang chế độ máy quay.

4 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

52Giải trí