Biểu tượng Định nghĩa

Tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện mới

Tin nhắn email mới

Tin nhắn thư thoai mơi

Đã bật chuông báo

Thông báo sự kiện

Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)

Đã bật chế độ yên lặng

Chế độ máy bay

Đã bật chức năng rung

Đang phát nhạc

Đã bật đài FM ở chế độ nền

Biểu tượng Định nghĩa

Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng

Mức pin

10:00 AM Thời gian hiện tại

Sư dung man hình cam ứng

Màn hình cảm ứng của thiết bị giúp bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.

Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.

Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.

Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

Bắt đầu 19