››Bàn phim Samsung

Kiêu bàn phím: Chọn phương pháp nhập mặc định, như bàn phím QWERTY, bàn phím truyền thống, hoặc màn hình viết tay.

Ngôn ngữ nhập: Chọn ngôn ngữ nhập văn bản.

Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

XT9: Bật chế độ XT9 để nhập văn bản sử dụng chế độ nhập dự đoán.

Cài đặt XT9 nâng cao: Bật các tính năng nâng cao của chế độ XT9, như tự động hoàn thành, tự động sửa, hoặc tự động thay thế, và cài đặt danh sách từ của riêng bạn.

Quét bàn phím: Bật tính năng quét cho phương pháp nhập bàn phím. Bạn có thể nhập văn bản bằng cách quét các phím thay cho việc gõ.

Tự động viết hoa: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.

Cài đặt viết tay: Tuỳ chỉnh cài đặt chế độ Viết tay, như thời gian nhận diện, độ dày của nét bút, hoặc màu bút.

Hướng dẫn: Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Samsung.

Hỗ trơ

Đặt kiểu hoặc cường độ rung theo sở thích của bạn. Bạn có thể cài đặt các ứng dụng có thể truy cập từ web, như Talkback hoặc Kickback.

Văn ban - giong noi

Thay đổi cài đặt cho tính năng tổng hợp lời nói, đọc thành tiếng các chữ viết từ tin nhắn hoặc ứng dụng có hỗ trợ tính năng này.

Nghe ví dụ: Nghe một đoạn chữ được đọc làm mẫu. Cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói

Cài đặt dữ liệu thoai: Tải về và cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.

104Cài đặt