Thông tin về an toàn và cách sử dụng

Cần tuân thủ những thông tin về an toàn và sử dụng để sử dụng thiết bị một cách an toàn.

Các cảnh báo về an toàn

Giư thiêt bi cua ban tranh xa tre nho va vât nuôi

Giư thiêt bi cua ban va tât ca phu kiên xa tâm vơi cua tre nho hoăc vât nuôi. Các bộ phận nhỏ có thể gây hóc hoặc thương tổn trầm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ thính giác của bạn

Nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác. Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.

Cai đăt cac thiêt bi va bô phân di đông môt cach cân thân

Đam bao răng bât ky thiêt bi di đông hoăc thiêt bi liên quan nao đươc cai đăt trong xe cua ban đều co gia đơ an toan. Tranh đăt thiêt bi va phu kiên cua ban gân hoăc trong khu vưc đê tui khi. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

Cẩn thận xử lý và vứ́t bỏ pin và thiết bị sạc pin

Chi dung pin va bô sac • đươc Samsung châp nhân la nhưng bô phân đươc thiêt kê đăc biêt cho thiêt bi cua ban. Pin va bô sac không tương thich co thê gây thương tôn nghiêm trong hoăc lam hư thiêt bi cua ban.

112Thông tin về an toàn và cách sử dụng