››Tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn để truy cập các tuỳ chọn sau:

Lưa chon

Chức năng

Khả năng hiển thị

Kích hoạt khả năng hiển thị ngoài

trời để chọn một điều kiện ánh sáng

ngoài trời

thích hợp.

 

 

Chụp ảnh cận cảnh hoặc đặt cho máy

Chê đô focus

ảnh tự động lấy tiêu cự vào đối tượng

 

hoặc hoặc lấy tiêu cự vào mặt người.

Bộ đếm thời gian

Chọn khoảng thời gian trễ trước khi

máy ảnh chụp ảnh.

 

Độ phân giải

Thay đổi tùy chọn độ phân giải.

 

 

Cân bằng trắng

Điều chỉnh cân bằng màu theo các

điều kiện ánh sáng.

 

 

Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng

Hiêu ưng

hạn như tông màu nâu đỏ hoặc đen

 

trắng.

Lưa chon

Chức năng

 

ISO

Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến

 

ảnh.

 

 

Đo sáng

Chọn kiểu đo độ phơi sáng.

 

 

Chống rung

Giảm hiệu ứng mờ do rung hoặc di

 

chuyển thiết bị.

 

Tự động tương

Tự động điều chỉnh độ tương phản

 

phản

giữa đối tượng và phông nền.

Nhân dang chơp

Đặt cho máy ảnh báo hiệu khi có

 

măt

người nhắm mắt.

 

Chất lượng ảnh

Điều chỉnh mức chất lượng cho ảnh.

 

 

Hiệu chỉnh

Điều chỉnh độ tương phản, độ bão

 

hòa và độ sắc nét.

 

 

Giải trí 51