Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên thiết bị như máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.

››Thực hiện phép tính

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy tính.

2 Sử dụng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu bạn tắt nút định hướng tự động, bấm [] Nâng cao.

››Xem lịch sử phép tính

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy tính.

2 Thực hiện phép tính.

3 Chọn để đóng bàn phím máy tính. Lịch sử phép tính hiện ra.

4 Để xóa lịch sử, bấm [] Xóa.

Aldiko eBook

Tìm hiểu cách tải về và đọc các file sách.

››Đọc file sách

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Aldiko eBook.

2 Bấm [ ] Search để tìm kiếm tiêu đề sách (nếu cần).

3 Chọn một file sách.

4 Chạm vào màn hình để bắt đầu đọc sách.

5 Di chuyển các trang bằng cách kéo ngón tay sang trái hoặc phải.

90Công cụ