Để cài đặt thẻ SIM hoặc USIM và pin,

1 Nếu thiết bị đang bật, nhấn và giữ [] và chọn Tắt nguồn để tắt.

2 Tháo nắp sau.

Cần cẩn thận để không làm hỏng móng tay khi tháo nắp sau.

3 Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào.

Đặt thẻ SIM hoặc USIM vào thiết bị với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

Nếu không lắp thẻ SIM hoặc USIM, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến và một vài menu của thiết bị.

Không lắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ SIM.

10Lắp ráp