››Kết nố́i ở̉ chế độ thiết bị lưu trữ chung

Bạn có thể kết nối thiết bị với máy tính ở chế độ đĩa rời và truy cập thư mục file. Nếu lắp thẻ nhớ vào thiết bị, bạn cũng có thể truy cập thư mục file của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị như một đầu đọc thẻ nhớ.

Thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra như một đĩa rời, tách riêng khỏi bộ nhớ trong.

1 Nếu muốn truyền file từ hoặc sang thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào thiết bị.

2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Thông tin điện thoại Cài đặt USB Bộ nhớ chung.

3 Bấm phím Trang chính để quay lại chế độ Chờ.

4 Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy tính.

Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.

5 Mở thư mục để xem các file.

6 Sao chép file từ máy tính sang thẻ nhớ.

Để ngắt kết nối thiết bị với máy tính, nhấp vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và nhấp vào tùy chọn để gỡ thiết bị nhớ chung một cách an toàn. Sau đó tháo cáp nối dữ liệu máy tính khỏi máy tính. Nếu không, bạn có thể làm mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ hoặc làm hỏng thẻ nhớ.

››Sử dụng thiết bị của bạn làm modem không dây

Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình như một chiếc modem cho máy tính để truy cập internet qua dịch vụ mạng di động.

1Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Thông tin điện thoại Cài đặt USB Internet PC.

2Bấm phím Trang chính để quay lại chế độ Chờ.

3Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy tính.

86Kết nối