Không bao giơ vưt bo pin hoăc cac thiêt bi vao lưa. Tuân thu các quy đinh đia phương khi vưt bo pin hoăc thiêt bi đa sư dung.

Không bao giờ đặt pin hoặc thiết bị trên hoặc trong các thiết bị làm nóng, chẳng hạn như lò vi-ba, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.

Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong hoặc quá nóng.

Tránh gây nhiễu với máy điều hòa nhịp tim

Giư môt khoang cach tôi thiêu 15cm (6 inches) giưa cac thiêt bi di đông va may điêu hoa nhip tim đê tranh sư nhiêu song tiêm tang, theo khuyên cao cua nha san xuât va nhom nghiên cưu đôc lâp, nhom Nghiên Cưu Công Nghê Không Dây.

Nêu ban co bât ky ly do nao đê nghi ngơ răng thiêt bi cua minh đang lam nhiêu môt may điêu hoa nhip tim hoăc thiêt bi y tê khac, hãy tăt ngay thiêt bi va liên hê nơi san xuât may điêu hoa nhip tim hoăc thiêt bi y tê đo đê được hương dân.

Tăt thiêt bi trong nhưng môi trương co nguy cơ gây nô

Không sư dung thiêt bi cua ban ơ nhưng nơi đô xăng (cây xăng) hoăc gân nhiên liêu hay hoa chât. Tăt thiêt bi cua ban bât ky khi nao đươc hương dân bơi cac bang hiêu canh bao hoăc cac chỉ dân. Thiêt bi cua ban co thê gây nô hoăc chay trong va xung quanh cac khu vưc lưu trư va vân chuyên nhiên liêu hoăc hoa chât hoăc nhưng khu vưc co nguy cơ gây nô. Không cât hoăc mang theo cac chât long, chât khi, hoăc vât liêu nô trong cung môt ngăn đưng vơi thiêt bi nay, cac bô phân, hoăc phu kiên cua no.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Trong khi sử dụng thiết bị, cầm thiết bị một cách thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt nhằm giảm thiểu số lượng phím bạn phải bấm (chẳng hạn như các mẫu văn bản soạn sẵn và đoán trước), và không nên thực hiện liên tục mà không dừng nghỉ.

Thông tin về an toàn và cách sử dụng 113