››Chụp ảnh bằng các tùy chọn thiết lập trước cho các cảnh khác nhau

Máy ảnh cung cấp cho bạn các cài đặt được thiết lập trước cho các cảnh khác nhau. Bạn chỉ cần chọn chế độ phù hợp cho điều kiện và các đối tượng cần chụp.

Ví dụ, khi bạn chụp ảnh vào ban đêm, chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng mở rộng.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy

2

ảnh.

 

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo

3

chiều ngang.

Chọn

một cảnh .

4

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5

Chọn

để chụp ảnh.

››Chụp một loạt ảnh

Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh các đối tượng đang chuyển động. Chế độ này hữu dụng khi bạn chụp trẻ em đang chơi hoặc một sự kiện thể thao.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy

2

ảnh.

 

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo

3

chiều ngang.

Chọn

Liên tục.

4

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5

Chạm và giữ . Máy ảnh sẽ tiếp tục chụp cho đến khi

 

bạn nhả phím chụp.

››Chụp ảnh toàn cảnh

Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy ảnh.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

3 Chọn Toàn cảnh.

4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Giải trí 47