››Sạc pin bằng bộ sạc du lịch

1 Mở nắp che khe cắm đa chức năng ở trên đầu thiết bị.

2 Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng.

Kết nối không đúng bộ sạc du lịch có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị. Bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng sai đều không được bảo hành.

3 Cắm đầu lớn của bộ sạc vào ổ cắm điện.

Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc, nhưng nó sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.

Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.

Nếu thiết bị không được sạc đúng cách, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.

4 Khi pin được sạc đầy (biểu tượng pin sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc du lịch ra khỏi thiết bị và sau đó rút ra khỏi ổ cắm điện.

Không được tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho thiết bị.

12Lắp ráp