6 Ở ứng dụng khác, chạm và giữ vào ô nhập văn bản.

7 Chọn Dán để chèn văn bản từ clipboard vào ô văn bản.

Tải ứ́ng dụng về từ Chợ Android

Dựa trên nền tảng Android, chức năng của thiết bị có thể được mở rộng bằng cách cài đặt các ứng dụng bổ sung. Chợ Android cung cấp cho bạn cách mua nhanh chóng và dễ dàng các trò chơi và ứng dụng di động.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Thiết bị sẽ lưu file của người dùng từ các ứng dụng được tải về vào bộ nhớ trong moviNAND™. Để lưu file sang thẻ nhớ, kết nối thiết bị với máy tính và sao chép file từ moviNAND sang thẻ nhớ.

››Cài đặt ứ́ng dụng

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Market. 2 Chọn Accept khi các điều khoản và điều kiện hiện ra.

3 Chọn một thể loại mục một mục.

4 Chọn Install (đối với các mục miễn phí) hoặc Buy.

Nếu bạn chọn Install, chọn OK để tải ngay mục đó về.

Nếu bạn chọn Buy, bạn cần nhập thông tin thẻ tín dụng của mình. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

››Gỡ bỏ một ứ́ng dụng

1 Từ màn hình chính của Chợ Android, bấm [ ] Downloads.

2 Chọn mục bạn muốn xóa.

3 Chọn Uninstall OK.

30Bắt đầu