Nếu nhập mã PIN sai quá nhiều lần, thẻ SIM hoặc USIM sẽ bị khóa. Bạn phải nhập mã mở khóa PIN (PUK) để mở khóa thẻ SIM hoặc USIM.

Nếu bạn khóa thẻ SIM hoặc USIM bằng cách nhập sai mã PUK, hãy mang thẻ đến nhà cung cấp dịch vụ để mở khóa.

››Bật tính năng theo dõi điện thoại

Khi một ai đó gắn thẻ SIM hoặc USIM mới vào thiết bị của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số liên lạc đến người nhận được chỉ định để giúp bạn định vị và tìm lại thiết bị của mình.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Vị trí & bảo mật Đặt theo dõi điện thoại.

2 Nhập mật khẩu và chọn OK.

3 Nhập số điện thoại gồm cả mã quốc gia (với dấu +).

4 Nhập tên người gửi.

5 Nhập thông điệp để gửi đến người nhận.

6 Chọn Lưu Đồng ý.

Bạn cũng có thể điều khiển thiết bị đã mất qua web. Truy cập http://www.samsungdive.com để xem thông tin chi tiết về tính năng này.

Nhập văn bản

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo hoặc bằng cách viết tay trên màn hình.

Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. tr. 103

››Thay đổi kiểu bàn phím

Bạn có thể thay đổi kiểu bàn phím. Chạm và giữ vào ô nhập văn bản và chọn Cách nhập một loại bàn phím (Swype hoặc Bàn phím Samsung).

Bắt đầu 27