Không sử dụng thiết bị nếu màn hì̀nh bị nứ́t hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Hư hỏng do sử dụng bất cẩn sẽ làm mất giá trị bảo hành của nhà sản xuất.

Các cảnh báo về an toàn

Luôn lái xe an toàn

Tranh sư dung thiêt bi trong khi lai xe va tuân thu tât ca cac quy đinh giơi han viêc sư dung cac thiêt bi di đông trong khi lai xe. Sử dụng các phụ kiện rảnh tay để tăng tính an toàn khi có thể.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thu bât ky quy đinh nao giơi han viêc sư dung môt thiêt bi di đông trong môt khu vưc nhât đinh.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứ́ng nhận

Viêc sư dung cac phu kiên không tương thich co thê lam hư thiêt bi cua ban hoăc gây ra thương tôn.

Tăt thiêt bi nay khi ở gân thiêt bi y tê

Thiêt bi cua ban co thê lam nhiêu thiêt bi y tê trong bênh viên hoăc cac cơ sơ chăm soc sưc khoe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được niêm yết, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

114Thông tin về an toàn và cách sử dụng