3 Chọn Hệ thố́ng TV.

4 Chọn hệ thống mã hóa video theo khu vực của bạn.

Lưa chon

Khu vực

 

Úc, Áo, Bỉ, Trung Quốc, Đan Mạch, Anh,

PAL

Phần Lan, Đức, Ý, Kuwait, Malaysia, Hà

Lan, New Zealand, Na Uy, Singapore, Tây

 

 

Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Thái Lan

NTSC

Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico,

Đài Loan, Hoa Kỳ

 

5 Đảm bảo rằng bạn đã bật TV và kết nối thiết bị với TV bằng cáp ra TV.

Cắm đúng màu dây ở đầu cáp ra TV với màu trên cổng A/V của TV.

6 Chuyển TV sang chế độ đầu vào Bên ngoài. Giao diện thiết bị sẽ hiện ra trên màn hình TV.

File của bạn có thể không hiển thị đúng do có sự khác biệt trong hệ thống video hoặc chất lượng hiển thị của TV.

Tính năng tai nghe stereo Bluetooth và thu phóng sẽ không hoạt động ở chế độ ra TV.

Kết nố́i PC

Tìm hiểu để kết nối điện thoại của bạn sang PC bằng cáp dữ liệu máy tính qua cổng USB. Khi kết nối thiết bị với máy tính, bạn có thể đồng bộ các file với Windows Media Player, truyền trực tiếp dữ liệu đến và từ thiết bị của bạn, sử dụng chương trình Samsung Kies, và sử dụng thiết bị của bạn như một chiếc modem không dây cho máy tính.

84Kết nối