Khe cắm tai nghe

Khe cắm đa chức

năng

 

Camera chính

Loa

 

Phím Nguồn

Nắp sau

 

Ăngten trong

››

 

Các phím

 

Phím

Chức năng

 

Bật thiết bị (nhấn và giữ); Kết thúc

Nguồn

cuộc gọi; Truy cập các menu nhanh

(nhấn và giữ); Khóa màn hình cảm

 

 

ứng.

Menu

Mở danh sách các tùy chọn sẵn có

trên màn hình hiện tại.

 

Trang chủ

Trở về màn hình chờ; Mở danh sách

các ứng dụng hiện tại (nhấn và giữ).

 

Trở về

Trở về trang trước.

 

 

Âm lương

Điều chỉnh âm lượng thiết bị.

 

 

Bắt đầu 17