Để xem các video khác, cuộn sang trái hoặc phải.

Để chơi một đoạn video, chọn Phát.

Để xóa một đoạn video, chọn Xóa.

Để gửi video đến người khác, chọn Chia se.

››

 

 

 

Tùy chỉnh cài đặt máy quay

Trước khi quay video, chọn

để truy cập các tuỳ

chọn sau:

 

 

 

 

 

 

Lưa chon

Chức năng

 

Khả năng hiển thị

Kích hoạt khả năng hiển thị ngoài

trời để chọn một điều kiện ánh sáng

ngoài trời

thích hợp.

 

 

 

Bộ đếm thời gian

Chọn khoảng thời gian trễ trước khi

máy ảnh bắt đầu quay video.

 

Độ phân giải

Thay đổi tùy chọn độ phân giải.

 

 

Cân bằng trắng

Điều chỉnh cân bằng màu theo các

điều kiện ánh sáng.

 

Lưa chon

 

Chức năng

 

 

 

Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng

 

Hiêu ưng

 

hạn như tông màu nâu đỏ hoặc đen

 

 

trắng.

 

 

 

Chất lượng video

Điều chỉnh mức chất lượng cho video.

 

 

 

 

Hiều chỉnh

 

Điều chỉnh độ tương phản, độ bão

 

 

hòa và độ sắc nét.

 

 

 

Trước khi quay video, chọn

để truy cập các cài đặt

sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cài đặt

Chức năng

 

 

 

Hướng dẫn

Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem

 

trước.

 

 

 

 

 

 

 

Ghi âm

Bật hay tắt âm thanh

 

 

 

Xem trươc

Đặt cho máy ảnh hiển thị video vừa ghi.

 

 

 

Vị trí lưu

Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video vừa chụp.

 

 

 

Xóa tât ca

Đặt lại các menu và tùy chọn chụp.

 

 

 

 

 

 

54Giải trí