File của bạn

Truy cập nhanh chóng và dễ dàng tất cả các hình ảnh, video của bạn,âm nhạc, đoạn âm thanh, và các loại files được lưu giữ trong thiết bị và thẻ nhớ.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn File của bạn.

2 Chọn một thư mục file.

Trong thư mục, bấm [] để sử dụng các tùy chọn sau:

Để gửi file cho người khác qua tin nhắn đa phương tiện, email hoặc tính năng không dây Bluetooth, chọn Chia sẻ.

Để tạo thư mục mới, chọn Tạo thư mục

Để xóa file hoặc thư mục, chọn Xóa.

Để thay đổi chế độ xem, chọn Xem theo.

Để sắp xếp các file hoặc thư mục, chọn Liệt kê theo.

Để sử dụng tính năng khác như di chuyển, sao chép hay đổi tên các tùy chọn, chọn Lưa chọn.

ThinkFree Office

Tìm hiểu cách xem và chỉnh sửa file tài liệu trên thẻ nhớ lắp trong thiết bị. Nếu bạn có tài khoản của các dịch vụ web ThinkFree và Google Docs™, bạn có thể quản lý tài liệu ngay trên mạng. Ứng dụng này hỗ trợ các định dạng file sau: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

››Tạo tài liệu mới

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn ThinkFree Office.

2

Chọn Accept để xác nhận, nếu bạn mở ứng dụng này

3

lần đầu tiên.

Chọn My Docs.

4

Bấm [ ] New một loại tài liệu.

5

Nhập tên cho tài liệu và chọn OK.

6

Nhập nội dung vào tài liệu bằng cách sử dụng các công

7

cụ ở phía cuối màn hình.

Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, chọn trên thanh công

 

cụ hoặc bấm [ ] File Save.

Công cụ 93