Giải trí

Máy ảnh

Tìm hiểu cách chụp và xem ảnh và video. Bạn có thể chụp ảnh ở độ phân giải lên đến 2560 x 1920 pixels (5 mega pixels) và quay video ở độ phân giải lên đến 1280 x 720 pixels.

››Chup ảnh

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy ảnh.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

Giao diện máy ảnh chỉ hiển thị theo chiều ngang.

Máy ảnh tự động tắt khi bạn không sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định.

Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau tùy thuộc vào cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.

3 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

 

Chức năng

Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy ảnh.

: Độ phân giải

1 : Kiểu đo độ phơi sáng

: Số lượng ảnh bạn có thể chụp (tùy thuộc vào bộ nhớ hiện có)

: Vị trí lưu trữ mặc định

Giải trí 45