Màn hì̀nh cảm ứ́ng phản ứ́ng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

Tháo lớp bảo vệ khỏi màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyên dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.

Đảm bảo rằng tay phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.

Khởi động lại thiết bị để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.

Đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

Thiết bị của bạn bị treo hoặc gặp các lỗ̃i nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu thiết bị của bạn bị treo hoặc không phản ứng, nhấn và giữ [] trong khoảng 8-10 giây. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy đặt lại về dữ liệu của nhà sản xuất. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Riêng tư Khôi phuc cai đặt gốc

Khôi phuc cai đặt Xóa tất cả.Các cuộc gọi bị ngắt

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất kết nối với mạng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Khắc phục sự cố 107