››Kết nố́i bằng Samsung Kies

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể tải chương trình này về từ website của Samsung (www.samsungmobile.com).

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Thông tin điện thoại Cài đặt USB Samsung Kies.

2 Bấm phím Trang chính để quay lại chế độ Chờ.

3 Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy tính.

4 Chạy Samsung Kies và sử dụng kết nối không dây hoặc sao chép dữ liệu và file.

Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

››Đồng bộ với Windows Media Player 11

Đảm bảo rằng Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Thông tin điện thoại Cài đặt USB Máy nghe nhạc.

2 Bấm phím Trang chính để quay lại chế độ Chờ.

3 Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy tính có cài đặt Windows Media Player.

Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.

4 Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.

5 Sửa hoặc nhập tên thiết bị vào cửa sổ pop-up (nếu cần). 6 Chọnbộ. và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng

7 Bắt đầu đồng bộ.

Kết nối 85