››Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây

Bluetooth

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Mạng & kêt nối không dây Cài đặt Bluetooth Cho phép tìm thấy.

Thiết bị của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác trong 120 giây.

2 Khi được nhắc, nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth và chọn OK (nếu cần).

3 Chọn Chấp nhận để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Dữ liệu đã nhận được lưu vào ứng dụng hoặc thư mục thích hợp tùy theo loại dữ liệu. Ví dụ, đoạn nhạc hoặc âm thanh được lưu vào thư mục âm thanh và số liên lạc được lưu vào danh bạ.

Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng khả năng nối mạng không dây của thiết bị để bật hoặc kết nối với một mạng không dây cục bộ bất kỳ (WLAN) tương thích với các chuẩn IEEE 802,11 b/g/n.

Bạn có thể kết nối với internet hoặc các thiết bị mạng khác ở bất kỳ đâu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.

Thiết bị này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

››Bật tính năng WLAN

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Mạng & kêt nối không dây Cài đặt WiFi Wi-Fi.

Một mạng WLAN đang hoạt động ở chế độ nền sẽ tiêu tốn pin. Để duy trì mức pin, chỉ bật mạng WLAN khi cần thiết.

Kết nối 79