Cài đặt
97
Báo khi đàm thoại: Bật hoặc tắt âm báo trong khi gọi.
Âm báo tì̀nh trạng: Bật hoặc tắt âm báo kết nối cuộc gọi, âm báo phút, hoặc âm báo ngắt kết nối cuộc gọi.
Đầu số́ khi gọi: Bật quay đầu số và thiết lập các đầu số gọi.
Từ chố́i cuộc gọi với tin nhắn: Chọn một tin nhắn để gửi cho người gọi khi bạn từ chối cuộc gọi.
Cài đặt cuộc gọi
Tùy chỉnh cài đặt cho các tính năng gọi.
››Tất cả cuộc gọi
Hiển thị số́ của bạn: Hiển thị số điện thoại di động của bạn cho người nhận (Bạn phải lắp thẻ SIM hoặc USIM để sử dụng tính năng này).
Tự động từ chố́i: Bật hoặc tắt tính năng tự động từ chối và chỉ định danh sách người gọi để tự động từ chối.
Trả lời cuộc gọi: Đặt trả lời cuộc gọi bằng cách nhấn phím bất kỳ hoặc đặt cho thiết bị tự đồng trả lời sau một khoảng thời gian nhất định.

››Cài đặt VPN

Thiết lập và quản lý Mạng Riêng Ảo (VPN).

››Mạng di động

Chuyển vùng dữ liệu: Đặt cho thiết bị kết nối với mạng khác khi bạn đang chuyển vùng hoặc khi mạng nhà không có sẵn.

Điểm truy cập: Thiết lập tên điểm truy cập (APN).

Chỉ dùng mạng 2G: Đặt cho thiết bị chỉ kết nối với mạng

2G.

Nhà cung cấp mạng: Tìm kiếm mạng sẵn có và chọn mạng để chuyển vùng.

››Đồng bộ

Thiết lập cấu hình đồng bộ và đồng bộ thiết bị của bạn với máy chủ web mà bạn đã chỉ định.