››Sắp xếp các ứ́ng dụng

Bạn có thể sắp xếp lại các ứng dụng trong danh sách ứng dụng bằng cách thay đổi thứ tự các ứng dụng hoặc nhóm chúng vào các thể loại để phù hợp với thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

1

Trong danh sách ứng dụng, bấm [ ] Sửa đổi.

2

Chạm và giữ vào một ứng dụng.

3

Kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.

 

Bạn có thể di chuyển biểu tượng ứng dụng tới màn hình

 

menu chính khác. Bạn cũng có thể di chuyển các ứng

4

dụng hay sử dụng nhất cạnh Trang chủ.

Bấm [ ] Lưu.

››Truy cập các ứ́ng dụng gần đây

1 Nhấn và giữ phím Trang chính để mở danh sách ứng dụng bạn đã truy cập gần đây.

2 Chọn một ứng dụng để truy cập.

Tùy chỉnh thiết bị

Sử dụng thiết bị hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

››Đặt ngày và giờ hiện tại

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Thời gian.

2 Đặt ngày và giờ và thay đổi các tùy chọn khác.

››Bật hoặc tắt âm khi chạm

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Âm thanh & màn hì̀nh Phát âm thanh khi chọn.

››Để điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông

Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông.

24Bắt đầu