››Xem và chỉnh sửa tài liệu trên thiết bị

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn ThinkFree Office.

2 Chọn My Docs một tài liệu.

3 Chọn kiểu mã hóa văn bản (nếu cần).

4 Xem và chỉnh sửa tài liệu theo mong muốn.

Để di chuyển giữa các trang hoặc quét qua tài liệu, cuộn theo hướng tương ứng.

Để mở thanh công cụ chỉnh sửa tài liệu (file word, text, hoặc excel), bấm [] Edit.

5 Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, lưu tài liệu.

››Quản lý tài liệu trên mạng

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn ThinkFree Office.

2 Chọn Online.

3 Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để truy cập tài khoản, và sau đó chọn Sign in.

4 Xem và quản lý tài liệu trên máy chủ theo mong muốn.

Khẩu lệnh

Tìm hiểu cách quay số hoặc mở một ứng dụng bằng giọng nói.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Thiết bị của bạn chỉ có thể nhận ra giọng nói của người Mỹ hoặc Anh.

Ngôn ngữ khác nhau sẽ tùy thuộc vào vùng của bạn.

94Công cụ