Số

Chức năng

2Thay đổi chế độ chụp.

3Thay đổi chế độ cảnh.

4Giá trị phơi sáng; Chọn + để tăng hoặc

để giảm.

5Thay đổi các cài đặt máy ảnh.

6Ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng trong kính ngắm.

7Chuyển sang chế độ máy quay.

8Chup ảnh.

9Xem ảnh hoặc video bạn vừa chụp.

4 Bấm phím Âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.

5 Chạmtrước. vào điểm bạn muốn lấy tiêu cự trên màn hình xem

Khung tiêu cự di chuyển đến điểm bạn chạm và chuyển sang màu xanh khi đối tượng nằm trong tiêu cự.

6 Chọn để chụp ảnh. Ảnh được lưu tự động.

Sau khi chụp ảnh, chọn để xem ảnh vừa chụp.

Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.

Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn hoặc . Bạn cũng có thể chạm 2 lần vào màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ.

Để gửi ảnh đến người khác, chọn Chia se.

Để đặt ảnh làm hình nền hoặc ảnh người gọi ,chọn Chon lam.

Để xóa ảnh, chọn Xóa.

46Giải trí