››Nhập văn bản bằng bàn phím Samsung

1 Chọn và chọn phương thức nhập văn bản.

Bạn có thể chọn một trong các phương thức nhập bằng bàn phím (bàn phím QWERTY hoặc truyền thống) hoặc phương thức nhập bằng viết tay.

2 Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số hoặc viết trên màn hình.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

 

1

4

 

2

5

 

3

6

Số

Chức năng

 

1Đổi chữ hoa-chữ thường.

2Chuyển giữa chế độ Số/Biểu tượng và chế độ ABC.

Số

Chức năng

3Thay đổi phương thức nhập văn bản; Kiểu bàn phím (chạm và giữ).

4Xóa thông tin vừa nhập.

5Bắt đầu dòng mới.

6Chèn dấu cách.

››Sao chép và dán văn bản

Trong khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép và dán để sử dụng văn bản trong các ứng dụng khác.

1 Chạm và giữ vào ô nhập văn bản.

2 Chọn Chọn văn bản từ danh sách tùy chọn.

3 Kéo ngón tay qua văn bản bạn muốn tô sáng.

4 Chạm và giữ vào văn bản đã tô sáng.

5 Chọn Chép để sao chép, hoặc Cắt để cắt văn bản sang clipboard.

Bắt đầu 29