Tải các file về từ web

Khi bạn tải các file hoặc ứng dụng web về từ web, thiết bị sẽ lưu chúng trong thẻ nhớ.

Các file bạn tải về từ web có thể bao gồm virus sẽ làm hư hỏng thiết bị. Để giảm rủi ro, chỉ tải file về từ các nguồn tin cậy.

Một số file phương tiện có Quản lý Quyền Kỹ thuật số để bảo vệ bản quyền. Biện pháp bảo vệ này có thể ngăn bạn tải về, sao chép, chỉnh sửa, hoặc truyền một số file.

Để tải file về từ web,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Trình duyệt.

2 Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

Để cài đặt ứng dụng tải về từ các website thay vì Chợ Android, bạn phải chọn Cài đặt Ứng dụng Không rõ

nguồn gốc.

Đồng bộ dữ liệu

Bạn có thể đồng bộ dữ liệu với các máy chủ web khác nhau và sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu của mình.

Khi quá trình đồng bộ hóa hoàn tất, thiết bị sẽ tiếp tục được kết nối với web. Nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên web, thông tin cập nhật sẽ hiện ra trên thiết bị và sẽ tự động bắt đầu đồng bộ, và ngược lại.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.

››Thiết lập tài khoản máy chủ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Tài khoản và đồng bộ.

2 Chọn Thêm tài khoản một loại tài khoản.

3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản.

Đối với các dịch vụ cộng đồng trực tuyến, chẳng hạn như Facebook hoặc MySpace, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn Đăng nhập.

Bắt đầu 31