››Chuyển sang chế độ im lặng

Để tắt hoặc bật tiếng thiết bị, thực hiện một trong các thao tác sau:

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Điện thoại Bàn phím và chạm và giữ vào #.

Mở ô lối tắt ở trên cùng của màn hình và chọn Yên lặng .

Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [] và chọn Chế độ Yên lặng.

››Thay đổi nhạc chuông

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Âm thanh & màn hì̀nh Chuông cuộc gọi thoại hoặc Chuông cuộc gọi video.

2 Chọn nhạc chuông từ danh sách và chọn OK.

››Bật hì̀nh ảnh động khi chuyển giữa các cửa sổ

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Âm thanh & màn hì̀nh Hiệu ứ́ng động Một vài hoặc Tất cả.

››Chọn hì̀nh nền cho màn hì̀nh chờ

1 Ở chế độ Chờ, bấm [] Hì̀nh nền một tùy chọn. 2 Chọn một ảnh.

3 Chọn Lưu hoặc Đặt hì̀nh nền.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên điện thoại.

››Điều chỉnh độ sáng của màn hì̀nh

Bạn có thể điều chỉnh nhanh độ sáng của màn hình bằng cách kéo thanh chỉnh độ sáng sang phải hoặc trái.

Điều chỉnh độ sáng trong phần Cài đặt của Menu,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Âm thanh & màn hì̀nh Độ sáng.

2 Xóa ô kiểm cạnh Điêu chinh độ sáng tự động. 3 Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.

4 Chọn OK.

Bắt đầu 25