Số

Chức năng

1Nhập địa chỉ web của trang web đó để truy cập.

Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu,

2các trang thường xuyên truy cập và lịch sử truy cập internet gần đây.

Trong khi duyệt trang web, sử dụng các tùy chọn sau đây:

Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy chạm hai lần vào màn hình. Bạn cũng có thể thu phóng bằng hai ngón tay; Đặt hai ngón tay lên màn hình và từ từ thu hẹp hoặc mở ra.

Để mở cửa sổ mới, bấm [

] Cửa sổ mới.

Để thêm nguồn RSS, bấm [

] Thêm vào RSS feed.

Bạn có thể đọc các nguồn RSS bằng Trình đọc Google.

Để xem các cửa sổ hiện đang hoạt động, bấm [ ] Cửa sổ. Bạn có thể mở nhiều trang và chuyển qua lại giữa các trang đó.

Để tải lại trang web hiện tại, bấm [ ] Nạp lại.

Để chuyển sang trang tiếp theo trong lịch sử, bấm [] Chuyển tiếp.

Để đánh dấu trang web hiện tại, bấm [] Lưa chọn Thêm trang hay dùng.

Để tìm kiếm văn bản trên trang web, bấm [] Lưa chọn Tì̀m trong trang.

Để chọn văn bản trên trang web, bấm [] Lưa chọn

Chọn văn bản. Dùng ngón tay để tô sáng văn bản. Văn bản tô sáng được sao chép vào clipboard và bạn có thể dán nó ở bất kỳ đâu.

Để xem thông tin chi tiết về trang web, bấm [] Lưa chọn Thông tin.

Để gửi địa chỉ web (URL) của trang web cho người khác, bấm [] Lưa chọn Chia sẻ trang.

Để xem lịch sử tải về, bấm [] Lưa chọn Tải về.

Để tùy chỉnh cài đặt trình duyệt, bấm [] Lưa chọn

Cài đặt.

Để điều chỉnh độ sáng của màn hình, bấm [] Lưa chọn Cài đặt độ sáng. Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.

70Web