››Nhập văn bản bằng bàn phím Swype

1 Chọn ký tự đầu tiên của một từ và kéo ngón tay sang ký tự thứ hai mà không nhả ngón tay khỏi màn hình.

2 Dừng lại ở ký tự thứ hai một chút và kéo ngón tay sang ký tự tiếp theo.

3 Tiếp tục cho đến khi bạn kết thúc từ đó.

4 Nhả ngón tay ra ở ký tự cuối cùng. Từ đó được chèn vào ô nhập văn bản.

5 Lặp lại các bước 1-4 để hoàn thành văn bản của bạn. Chạm và giữ vào từng phím để nhập các ký tự bổ sung.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

13

24

Số

Chức năng

1Đổi chữ hoa-chữ thường.

2Chuyển giữa chế độ Biểu tượng và chế độ ABC/Số.

3Xóa ký tự.

4Chèn dấu cách.

Để ẩn bàn phím Swype, bấm [ ].

Để xem thông tin trợ giúp về cách sử dụng bàn phím Swype, chạm và giữ .

28Bắt đầu