››Truy cập các trang thường xuyên ghé thăm hoặc lịch sử gần đây

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Trì̀nh duyệt.

2 Chọn Trang vao nhiêu nhât hoặc Lịch sử.

3 Chọn một trang web để truy cập.

Bạn có thể thêm một trang web vào danh sách trang hay dùng bằng cách chọn biểu tượng dấu sao ở phía bên phải.

Layar

Layar cho phép bạn duyệt các vị trí để tìm thông tin hoặc bản đồ địa phương ở thời gian thực qua máy ảnh của thiết bị và để chia sẻ thông tin với những người khác.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Layar.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Maps

Tìm hiểu cách sử dụng Google Maps™ để tìm vị trí của bạn, tìm kiếm đường phố, thành phố, hoặc quốc gia trên bản đồ trực tuyến, và tìm chỉ đường.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Để sử dụng Google Maps, bạn phải chọn Cài đặt

Vị trí & bảo mật Sử dụng mạng không dây hoặc Dùng vệ tinh GPS.

››Tì̀m kiếm bản đồ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Maps. 2 Cuộn qua bản đồ.

3 Để phóng to hoặc thu nhỏ, cham vào màn hình và chọn

hoặc .

72Web