S Health

فرصمرپ یاهاذغ هب طوبرم تاعلاطا ندرک دراو

یاذغ تاعلاطا راب ره هکنیا یاج هب .دینک هریخذ ار دنوش یم هدافتسا ررکم روط هب هک ییاهاذغ هب طوبرم تاعلاطا زور هب ار دوخ یفرصم یرلاک تعرس هب هدش هریخذ یاذغ تاعلاطا ندوزفا اب دیناوت یم دینک دراو ار یفرصم

.دینک

.دینزب هبرض نم یاذغ یور1 1

.دینزب هبرض هریخذ یور سپس و دینک دراو ار یرلاک تاعلاطا و اذغ مان ،دینزب هبرض اذغ کی ندوزفا یور2 2

.دینزب هبرض دش ماجنا یور و هدرک دراو ار دیروخ یم هک ییاذغ رادقم3 3

.دوش یم هفاضا نم یاذغ تسرهف هب اذغ تاعلاطا

هفاضا یاذغ ،دینزب هبرض نم یاذغ یور ،فرصمرپ یاهاذغ تسرهف زا یفرصم یاذغ تاعلاطا تبث یارب4 4

.دینزب هبرض دش ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار هدش

.دینزب هبرض هریخذ یور5 5

نزو تیریدم

.دینک لرتنک ار نزو تارییغت و تبث ار دوخ نزو تاعلاطا

.دینزب هبرض نزو یور1 1

.دینزب هبرض یناسر زور هب یور2 2

122