SR8980

Odkurzacz automatyczny

Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.

 

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z

Polski

instrukcją obsługi.

 

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku we wewnątrz pomieszczeń.

 

imagine the possibilities

Dziękujemy za nabycie produktu fi rmy Samsung.

Zarejestruj swój produkt na

www.samsung.com/register