Dobíjecí stanice

Volič zapnutí/vypnutí automatického

Tlačítko pro vyjmutí odpadní

vyprazdňování

 

nádobky

 

Odpadní nádobka

 

Kontrolka zaplnění (červená)

 

Kontrolka automatického

Vypínač

vyprazdňování (červená)

 

Kontrolka dobíjení (zelená)

 

Kontrolka napájení (červená)

Vstup odpadu do

Víko cyklonového filtru

 

odpadní nádobky

Dobíjecí svorky

robotického

 

vysavače

 

VIRTUAL GUARD

Tlačítko režimu/vypnutí

Indikátor režimu

Čidlo polohy vysavače

Čidlo zjišťování vzdálenosti

Instalace baterií

Baterie nejsou součástí balení. Baterie je třeba dokoupit zvlášť. Před použitím vložte alkalické baterie (typ D).

SESTAVENÍ 02

12

Stiskněte zajišťovací úchytkuDo zařízení VIRTUAL GUARD
a zvedněte kryt zařízenívložte baterie tak, jak to
VIRTUAL GUARD.vidíte na obrázku. (Jestliže

 

vložíte baterie nesprávně,

 

zařízení VIRTUAL GUARD

 

nebude pracovat.)

3

Nejprve vložte hrot krytu do zdířky a pak zatlačte druhý konec krytu tak, aby zapadl na místo.

Specifi kace: Alkalické baterie typu D (LR20)
sestavení _17