Odkurzanie punktowe

Robot odkurzający umożliwia odkurzenie określonego miejsca z dużą ilością kurzu, okruszków itd.

Należy przenieść robot odkurzający do miejsca, które chcesz punktowo odkurzyć.

Około 1,5 m

Około 1,5 m

OBSŁUGA 03

Przycisk na

Przycisk na pilocie

Kolejność

głównym module

konfiguracji

 

 

1.

Ustawić tryb.

 

 

2 razy

 

 

 

2.

Anulować tryb.

Tryb Normalny

-W trybie odkurzania punktowego, robot odkurzający pracuje w kwadracie o boku 1,5 m.

-Po zakończeniu odkurzania na wyświetlaczu robota odkurzającego zostaną wyświetlone komunikaty Koniec, Zatrzymanie i Gotowość.

Gdy robot odkurzający jest umieszczony w stacji ładującej UWAGA funkcja odkurzania punktowego nie jest dostępna.

• Po każdym naciśnięciu przycisku Turbo, ikona Turbo na PRZESTROGA panelu wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy. Po

włączeniu ikony Turbo, można rozpocząć odkurzanie w trybie Turbo.

Po każdym naciśnięciu przycisku czujnika kurzu, ikona czujnika kurzu na panelu wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy. Po włączeniu ikony czujnika kurzu, można rozpocząć odkurzanie w trybie czujnika kurzu.

Tryb Turbo

Tryb czujnika kurzu

Odkurzanie zakończone

obsługa _31