Plot (virtuální zeď) je vytvořena.
Instalace zařízení VIRTUAL GUARD (virtuální bariéra)

Pohyb robotického vysavače můžete omezit použitím režimu Plot (virtuální zeď).

 

Tlačítko režimu/

Indikátor režimu

vypnutí

 

Čidlo polohy

Čidlo zjišťování

vysavače

 

vzdálenosti

 

Funkce tlačítek1. Funkce indikátoru režimu

- Režim Plot (virtuální zeď): Bliká červená kontrolka.

-Vypnuto: Kontrolka nesvítí.

2. Nastavení režimu

- Kdykoli stisknete tlačítko režimu/vypnutí, volíte v uvedeném pořadí režim virtuální zdi režim vypnutí.

Vzdálenost virtuální stěny je nejméně 2,5 m a může se lišit v závislosti na okolí a pohybovém stavu robota.

Vytvoření plotu (virtuální zdi)

Zařízení VIRTUAL GUARD vytváří neviditelnou bariéru, kterou robotický vysavač nemůže překročit.

Je to například před květináči, vchodovými dveřmi apod.

1.

Pomocí tlačítka režimu/napájení vyberte režim

Čidlo

zjišťování

 

virtuální zdi.

 

vzdálenosti

-

Indikátor režimu bliká červeně.

 

2. Zařízení VIRTUAL GUARD postavte před plochu, do které bude mít robotický vysavač zamezen přístup.

-Postavte zařízení VIRTUAL GUARD tak, aby čidlo zjišťování

vzdálenosti vytvořilo neviditelnou bariéru, kterou robotický vysavač nepřekročí.

26_ provoz