CZYSZCZENIE FILTRA POJEMNIKA NA KURZ AUTOMATYCZNEGO OPRÓŻNIACZA

1

2

3

Wyjąć pojemnik na kurz w

Pociągnąć część

Wyjąć fi ltr z pojemnika na kurz.

kierunku wskazanym strzałką.

zabezpieczającą fi ltra w kierunku

 

 

wskazanym strzałką.

 

4

5

6

Po wyjęciu pojemnika na kurz,

Umyć fi ltr w wodzie.

Wysuszyć fi ltr w cieniu.

wytrząsnąć kurz z fi ltra.

 

 

7

8

9

KONSERWACJA 04

Najpierw zamontować górną

Pociągnąć fi ltr w przód, następnie

Wyczyścić fi ltr za pomocą

cześć fi ltra, następnie jego dolną

wyjąć go z pojemnika na kurz.

szczotki.

część zabezpieczającą.

 

 

10

11

12

Umyć fi ltr w wodzie.

Wysuszyć fi ltr w cieniu.

Ponownie zamontować fi ltr.

konserwacja _41