• Po zakupie robota, pełne naładowanie akumulatorów trwa ok. 180 min. Pozwala to na ok.

UWAGA

100 min jego pracy.

Jeśli w trakcie ładowania dojdzie do przegrzania akumulatorów, może to wydłużyć czas ładowania.

Czynności, które można wykonać, gdy ładowanie nie przebiega płynnie.

Jeśli nie można automatycznie naładować robota odkurzającego, należy sprawdzić następujące elementy:

-Włączyć i wyłączyć przycisk zasilania na dole robota odkurzającego.

-Ponownie podłączyć stację ładującą od prądu.

-Sprawdzić, czy na stykach ładowania nie znajdują się obce substancje. Przetrzeć styki ładowania w robocie odkurzającym i stacji ładującej za pomocą suchej szmatki.

-Sprawdzić, czy w pobliżu ładowarki nie ma obiektów silnie odbijających światło.

Robot odkurzający, który nie znajduje się na ładowarce, będzie się stopniowo rozładowywał.

-Robot odkurzający należy, jeśli to możliwe, ładować za pomocą stacji ładującej. (Jeśli wyjeżdżasz z domu na dłuższy czas, wyłącz zasilanie robota i odłącz stację ładującą od prądu w celu ich schowania).

Informacje o akumulatorze

Robot odkurzający automatyczny jest zasilany przez

przyjazny dla środowiska akumulator litowo jonowy. Funkcja zapobiegania nadmiernemu ładowaniu zapewnia dłuższy czas eksploatacji.

Przed zakupem akumulatora, należy zapytać przedstawiciela

Centrum obsługi klienta o symbol części oryginalnej () oraz numer modelu.

-Akumulator jest przeznaczony wyłącznie do użytku w robotach odkurzających Samsung. Nie wolno używać akumulatora w innych urządzeniach lub do innych zastosowań.

-Nie wolno demontować lub modyfi kować akumulatora.

-Akumulator należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu.

-Nie wolno narażać akumulatora na działanie ognia ani podgrzewać go.

-Nie wolno podłączać żadnych przedmiotów z metalu do styków (+) i (-) akumulatora.

-Przechowywać akumulator w pomieszczeniu (0°C~40°C).

-Przed wyrzuceniem urządzenia należy usunąć akumulator w sposób bezpieczny dla środowiska.

-Nie wolno wyrzucać akumulatora razem do odpadków gospodarstwa domowego.

-Przy wyrzucaniu zużytego akumulatora należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Jeśli akumulator nie działa, nie wolno go demontować. Należy skontaktować się z najbliższym Centrum Obsługi Klienta.

Dłuższy czas ładowania i krótszy czas pracy oznacza zbliżający się koniec eksploatacji akumulatora. Skontaktować się z autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta w celu jego wymiany.

Akumulator znajdujący się w robocie nie nadaje się do wymiany przez użytkownika. Informacje na temat sposobów wymiany uzyskać można u serwisanta.

24_ obsługa