prevádzka vysávača

INŠTALÁCIA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Poradie inštalácie1.Zapnutie alebo vypnutie hlavného vypínača

Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť hlavný vypínač na

spodnej strane hlavnej jednotky.

2. Inštalácia nabíjačky

Ak chcete robotický vysávač nabiť, najprv musíte nainštalovať nabíjačku.

Keďže batéria je pri kúpe produktu vybitá, pred použitím musíte batériu úplne nabiť.

3. Nabíjanie batérie

Pred použitím robotického vysávača musíte batériu úplne nabiť.

4.Nastavenie času

Ak chcete využívať možnosti plánovaného a denného vysávania, mali by ste nastaviť čas.

5.Montáž zariadenia VIRTUAL GUARD

Pohyb robotického vysávača v konkrétnych úsekoch môžete obmedziť s použitím režimu plota (virtuálna stena).

Zapnutie alebo vypnutie hlavného vypínača

Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť hlavný vypínač.

Ak vypnete spínač núdzového zastavenia, resetujú sa všetky nastavenia okrem aktuálneho času a týždňovej rezervácie.

1.Nadvihnite teleso a zapnite hlavný vypínač, pričom dávajte pozor, aby ste nestlačili žiadne iné tlačidlo.

- Ak sa ikony nerozsvietia, znamená to, že batéria je vybitá. V takomto prípade dajte robotický vysávač po zapnutí hlavného vypínača do nabíjacej stanice.

-Nastavený čas sa môže líšiť od aktuálneho času. Ak je nastavený

nesprávny čas, nastavte čas na aktuálny čas.

Ak je vypnutý hlavný vypínač, robotický vysávač sa nebude nabíjať, aj keď bude pripojený k UPOZORNENIE nabíjacej stanici.

20_ prevádzka