RIEŠENIE PROBLÉMOV PODĽA CHYBOVÝCH KÓDOV

CHYBOVÝ KÓD

 

PRÍČINARIEŠENIE

 

 

 

 

 

Počas navigovania dôjde

• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a

 

 

k zachyteniu, zaseknutiu

robotický vysávač presuňte na iné miesto.

 

 

alebo uviaznutiu robotického

 

 

 

vysávača.

 

 

• V elektrickej kefe je zachytená

• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z

 

 

cudzia látka (šnúra, papier,

elektrickej kefy odstráňte cudzie látky.

 

 

hračka atď.).

 

 

• V ľavom hnacom kolese je

• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z

 

 

zachytená cudzia látka (šnúra,

ľavého hnacieho kolesa odstráňte cudzie látky.

 

 

papier, hračka atď.).

 

 

• V pravom hnacom kolese je

• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a

 

 

zachytená cudzia látka (šnúra,

z pravého hnacieho kolesa odstráňte cudzie

 

 

papier, hračka atď.).

látky.

 

Skontrolujte snímač na

• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a

 

 

nárazníku.

odstráňte prekážku, ktorá sa nachádza pred

 

 

 

robotickým vysávačom, alebo ho presuňte na

 

 

 

iné miesto.

 

• Na okienku snímača prekážok

• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a

 

 

sa nachádza cudzia látka

pomocou jemnej látky z okienka predného a

 

 

(prach, škvrny atď.).

zadného snímača cudziu látku utrite.

 

• Na okienku snímača zrázu sa

• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane

 

 

nachádza cudzia látka (prach,

a pomocou jemnej látky z okienka snímača

 

 

škvrny atď.).

zrázu cudziu látku utrite.

 

• Nádoba na prach nie je

• Vložte nádobu na prach, kým nebudete počuť

 

 

vložená.

„kliknutie“.

 

• V okrajovej čistiacej bočnej

• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z

 

 

rotačnej kefe je zachytená

okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy utrite

 

 

cudzia látka (šnúra, látka atď.).

cudzie látky.

 

 

 

 

Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) alebo vypnete hlavný vypínač, chybový kód sa vymaže.

50_ riešenie problémov