specyfi kacja produktu

 

 

357 mm (szerokość)

 

80 mm

 

 

(wysokość)

 

 

260 mm

 

 

(wysokość)

 

350 mm (długość)

 

350 mm (szerokość)

 

 

 

 

560 mm (długość)

Główny korpusStacja ładująca
KlasyfikacjaElementSERIA SR8980*

 

Średnica

350mm

Specyfikacja

Wysokość

80 mm

mechaniczna

 

 

 

Ciężar

3,2kg

 

Napięcie

AC 220-240 V~, 50-60 Hz

 

Pobór mocy stacji ładującej

40 W

Specyfikacja

Pobór mocy głównego modułu

40 W

elektryczna

Pobór mocy w trakcie

 

 

600 W

 

automatycznego opróżniania

 

 

 

Specyfi kacje akumulatora

14.4V / 31,68Wh

 

Typ ładowania

Automatyczny, ręczny

 

Tryb odkurzania

Automatyczny, punktowy, maksymalny,

Specyfikacja

godzinowy, tygodniowy

 

odkurzania

Czas ładowania

Ok. 180 minut

 

 

Czas odkurzania

Ok. 100 minut

 

(na twardej podłodze)

 

 

Sposób sterowania odkurzaniem

Rozpoznawanie kształtu sufi tu

Typ przycisków na głównym module

Typ dotykowy

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :

Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/EC

PRODUKTU SPECYFIKACJA 06

specyfikacja produktu _51