AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE

Gdy poziom naładowania akumulatorów będzie niski robot odkurzający zostanie automatycznie poprowadzony do ładowarki, aby wykonać ponowne ładowanie.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO USUWANIA KURZU ROBOTA ODKURZAJĄCEGO

Gdy robot odkurzający powróci do trybu automatycznego opróżniacza po zakończeniu odkurzania, wówczas kurz zostanie automatycznie usunięty z robota odkurzającego.

PRZEJEŻDŻANIE PROGU

Około 1cm

 

 

 

 

 

 

Typ schodów

 

Typ pionowy

 

 

 

 

 

 

Innowacyjny napęd robota odkurzającego pozwala na przejechanie progów o wysokości do 1 cm i wyczyszczenie wszystkich pomieszczeń. Automatyczny robot odkurzający może nie być w stanie pokonać progu o wysokości 1 cm, w zależności od kształtu tego progu.

UNIKANIE PRZESZKÓD

Gdy robot odkurzający w trakcie odkurzania napotka na przeszkodę, czujnik przeszkód umożliwi ominięcie przeszkody i kontynuowanie odkurzania. (Może się tak zdarzyć, że robot odkurzający dotknie cienkich lub delikatnych przedmiotów).

ZAPOBIEGANIE UPADKOWI

Trzy czujniki wysokości wykrywają stopnie w dół, takie jak schody lub próg drzwi przednich, zapobiegając upadkowi robota odkurzającego ze schodów.

ZABEZPIECZENIE

 

Gdy działający odkurzacz zostanie podniesiony,

 

zostanie to wykryte przez czujniki. Koła napędowe,

zatrzymanie

szczotka, szczotka boczna i mechanizm zasysający zostaną

automatycznie wyłączone.

 

14_ funkcje robota odkurzającego